I Love Internet

Happen

Bakgrund

ILI har haft sin arbetsplats på Happen på Bondegatan 21 på Södermalm sedan början av 2012. En samlingplats för entreprenörer som på många sätt jobbar som en stor byrå. Men det som skiljer oss från andra är att vi alla är egna företagare och vi jobbar utifrån våra egna verksamheter. Happen var i behov av en webbplats som kommunicerar vad verksamheten står för, både för blivande hyresgäster och för potentiella kunder.

Projekt

ILI tillsammans med alla Happens entreprenörer samlades för att på ett demokratiskt sätt hitta den gemensamma röda tråden och vad alla ville kommunicera. Under flera möten togs strategi och copy fram som låg till grund för struktur och design för webbplatsen. När de delarna var godkända skickades projektet vidare för de sista stegen, utveckling och testning. Nuvarande Happen.se lanserades under mitten av 2015 och har fått mycket bra respons av Happens hyresgäster, blivande hyresgäster och kunder.

“Av naturliga skäl så har ILI och Happen ett nära samarbete och ILI tar helhetsansvaret för våra webbrelaterade delar. ILI:s arbete präglas alltid av kunskap och helhetssyn i hur man utformar webbkommunikation på bästa sätt. Ingen detalj är för liten för att inte få en optimal lösning. Att få båda dessa delar förpackade i ett och samma paket är helt enkelt kvalité.”

– John Jureit, Verksamhetsansvarig på Happen